Blog

POGLEDAJTE DOKUMENTACIJU

 

Operite ruke toplom vodom i sapunom

 

Obojena strana maske je vanjska strana maske

 

STAVITE MASKU PREKO LICA

 

UČVRSTITE gumicu i postavite je preko svojih ušiju

 

Podesite MASKU DA SE PRILAGODI OBLIKU NOSA

 

POVUCITE MASKU PREKO BRADE

 

MASKA TREBA ZAŠTITITI NOS, USTA I BRADU

 

MASKA JE PRILAGOĐENA PRAVILNO